Notice: Undefined index: id_user in /var/www/html/bitpower/is-content/theme/payment.center.php on line 110

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/bitpower/is-content/theme/payment.center.php on line 116

Notice: Undefined index: id_user in /var/www/html/bitpower/is-content/theme/payment.center.php on line 129

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/bitpower/is-content/theme/payment.center.php on line 136

Notice: Undefined index: id_user in /var/www/html/bitpower/is-content/theme/payment.center.php on line 149

بخش مالی در این قسمت می توانید یک بسته جدید خریداری و یا میزان اعتبار بسته های خریداری شده را مشاهده کنید.


Notice: Undefined index: id_user in /var/www/html/bitpower/is-content/theme/payment.center.php on line 254
شماره شناسه نام بسته مبلغ پرداختی نحوه پرداخت اعتبار ( روز ) تاریخ خرید وضعیت تاریخ انقضا تعداد بیت باقیمانده از اعتبار بسته
هیج موردی ثبت نشده است.

لیست بسته های موجود توجه کنید برخی از بسته ها تنها در جشنواره موجود خواهند از این رو در زمان مناسب اقدام به خرید بسته مورد نظر خود کنید.


Notice: Undefined index: id_user in /var/www/html/bitpower/is-content/theme/payment.center.php on line 458

بسته ویژه یلدای 97
رایگان

  • شامل 2401 بیت رایگان مخصوص یلدای ۹۷
  • مدت زمان قابل استفاده پس از فعال سازی بسته: 30 روز

کیوان
4 هزارتومان

  • شامل 40 هزار بیت
  • مدت زمان قابل استفاده پس از فعال سازی بسته: 365 روز

ژوپیتر
9 هزارتومان

  • شامل 90 هزار بیت
  • مدت زمان قابل استفاده پس از فعال سازی بسته: 365 روز

کهکشان
15 هزارتومان

  • شامل 150 هزار بیت
  • مدت زمان قابل استفاده پس از فعال سازی بسته: 365 روز